30. Onze lokale medewerkers

Het ‘Museo de los Ninos Tanga-Tanga’, gesticht in 1994, is een plaats die beschikt over een gestructureerd programma van tentoonstellingen, spelletjes en andere verscheidene activiteiten, waaraan dromen niet ontbreken. Er is een bibliotheek die sinds 1995 geopend is en die activiteiten organiseert samen met de Bibliobus ; een vijftigtal werken, gemaakt door het Kindermuseum, vormen de bibliografische permanente kern. De animators van Tanga-Tanga zijn ook bereid gevonden om 2 à 3 dagen per week te komen helpen bij de begeleiding van de Bibliobus. Zodoende heeft Tanga-Tanga vanaf het begin het Bibliobus-project gesteund.

Het stadsbestuur van Sucre is ook rechtstreeks betrokken in het Bibliobus-project : het voertuig, een geschenk van de Japanse ambassade, is eigendom van de stad, die dan ook instaat voor het onderhoud en de reparaties, evenals voor het loon van de chauffeur.

In het nieuwe project dat we aan het opbouwen zijn, werden al nieuwe medewerkers aangenomen ; het gaat om studenten van de Normaalschool (voor het project van de schoolse ondersteuning) en van de faculteit geneeskunde (voor het project voor gezondheidsopvoeding), net zoals leerkrachten, families en wijkmedewerkers (juntas vecinales).

In al haar daden probeert Ayni zoveel mogelijk medewerkers uit de stadswijken te betrekken, waardoor het project echt belichaamd en uitgevoerd wordt door aangepaste Boliviaanse organisaties.